אינטרנט 2018
מידע ומידענות 2018
טכנולוגיות מידע באקדמיה
מידע רב תחומי
מידע לחברות וארגונים
* הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הכנס