אינטרנט 2018
מידע ומידענות 2018
טכנולוגיות מידע באקדמיה
מידע רב תחומי
מידע לחברות וארגונים
* הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הכנס. * ההשתתפות בכנס מותנית בתשלום מראש. משתתף שלא יסדיר את תשלומו מבעוד מועד לא יוכל להשתתף ביום העיון. * מספר המשתתפים בימי העיון מוגבל. השתתפות תובטח רק לאחר הסדרת תשלום.