אינטרנט 2019
מידע ומידענות 2019
טכנולוגיות מידע מתקדמות
מידע רב תחומי
מידע לחברות וארגונים
* הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הכנס

יום ג' 28.5

5 ימי עיון במקביל  

17:00 - 09:00
הילטון תל-אביב