תחומי עניין
אינטרנט 2017 מידע רב תחומי מידע לחברות וארגונים תוכן וטכנולוגיות מידע וטכנולוגיות מידע באקדמיה
* הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הכנס